Wij doen mee!
Wij
kiezen voor
duurzame
biowarmte
Someren-Heide
Door

Someren-Heide wordt groen! Doe je mee?

Someren-Heide wordt groen! Doe je mee?

Je kunt er niet omheen de laatste maanden. Het klimaatakkoord zorgt voor een flinke verandering hoe we met z’n allen omgaan met energie en met uitstoot. Eén van deze veranderingen houdt in dat we massaal van het gas af zullen gaan. Veel nieuwbouwprojecten worden al gasloos ontwikkeld. Maar wat als je eigenaar bent van een huis dat al een aantal jaren oud is? Wat zijn de keuzes als het gaat om energievoorziening. Hoe lang kan ik nog gas gebruiken? Kies ik voor zonnepanelen? Kies ik voor een warmtepomp? Of kies ik voor een centraal alternatief? Zoals warmte door opwekking van biowarmte?

OnzeBuurtwarmte® Someren-Heide biedt een duurzaam alternatief voor aardgas door inzet van een BioWarmte Installatie (BWI). Het hart van deze energiecentrale wordt gevormd door een schone verbrandingsinstallatie die in staat is alle woonhuis- en bedrijfsaansluitingen in Someren-Heide te voorzien van warmte en

warm water via een centraal warmtenet. BioWarmte Installaties zijn een serieus alternatief voor gas. In Nederland zijn inmiddels enkele grootschalige projecten gerealiseerd en profiteren reeds tienduizenden woningen van biowarmte. Daar waar eerst gas binnenkwam in de woning, komt nu direct warmte binnen.

Wat is het eigenlijk, BioWarmte?

Biowarmte wordt opgewekt in een BioWarmteInstallatie (BWI). Een BioWarmteInstallatie is een schone verbrandingsoven die houtafval en houtsnippers verbrand en gebruikt om water te verwarmen. Het warme water wordt via een ondergronds leidingennet naar woningen en gebouwen vervoert. De verwachtingen zijn dat in de toekomst maar liefst de helft van alle woningen in Nederland aangesloten zullen zijn op warmtenetten.
Goed om te weten! Houtafval en resthout is afkomstig direct uit de buurt.

Waarom zou je meedoen met “Someren-Heide wordt groen?”

 • Een duurzaam en voordelig alternatief voor gas.
 • Bijdrage aan terugdringing van CO2 uitstoot.
 • Centrale betrouwbare energieoplossing.
 • Gemakkelijk toepasbaar naast reguliere stroomnet of in combinatie met zonnepanelen.
 • Automatische Certificering Milieukeur bij deelname.

Een bewezen vorm van duurzame energie.

Daarom vertrouwen meer dan 100.000 bewoners op duurzame warmte van een BioWarmte Installatie.

Eén van de plaatsen in Nederland waar op succesvolle wijze een BioWarmte Installatie werd geïnstalleerd is het Utrechtse Lage Weide. Het gaat in totaal om meer dan 50.000 woningen. Een aardige opstap voor de in totaal zes miljoen woningen in ons land, die vanaf 2050 gasloos dienen te zijn. De energieleverancier is Eneco, die dankzij inzet van een BioWarmte Installatie een enorme versnelling in de energie- transitie mogelijk maakt. 

Om energietransportkosten zo laag mogelijk te houden is gekozen voor de bouw van een BioWarmte Installatie in de nabijheid. De energiecentrale bestaat uit een grote verbrandingsoven die houtpellets verbrand van zowel afvalhout uit de buurt als FSC gekweekt hout. Door toepassing van de allernieuwste technologie wordt een optimale verbranding gerealiseerd. Hierdoor is het totale proces van bron tot verbranding duurzaam. Wanneer in 2020 alle 50.000 woningen zijn aangesloten, zal een besparing van 80.000 ton CO2 worden gerealiseerd. 

Zoals wel vaker bij grote veranderingen, was er in eerste instantie weerstand van lokale organisaties. Er werd betwijfeld of biowarmte wel duurzaam is? Door inzage van onafhankelijke instituten en de positieve oordelen van Greenpeace en Milieufederatie ging de gemeenteraad overstag.

BioWarmte afgezet tegen andere vormen van duurzame energie.

Om in 2050 volledig klimaatneutraal te kunnen zijn worden op dit moment tal van energie-initiatieven opgestart om deze ambitie waar te maken. Maar wat zijn eigenlijk de energie-opties om dat voor elkaar te krijgen?

De drie opties die het meest serieus zijn?
Zonne-energie parken, Windmolens en BioWarmte Installaties.

We zetten de belangrijkste voor- en nadelen even op een rijtje.

Windmolens

Voordelen

 • CO2 neutraal

 • Wind raakt niet op

Nadelen

 • Wind is niet constant

 • Aanleg is duur

 • Rendement is beperkt

 • Omgevingsvervuiling

 • Maken relatief veel geluid

 • Veel grondoppervlakte nodig

BioWarmte installatie

Voordelen

 • Hoog rendement

 • Biomassa raakt niet op

 • Efficienter in warmteopwekking dan andere energie-oplossingen

 • Geen omgevingsvervuiling

 • Zeer beperkt grondoppervlakte nodig

 • Beperkte exploitatiekosten

Nadelen

 • Minimale uitstoot 

 • Transport van biomassa

 • Warmteverlies door transport

Zonneparken

Voordelen

 • CO2 neutraal

 • Zon raakt niet op

 • Efficienter dan individuele zonnepanelen

Nadelen

 • Erg veel grondoppervlakte nodig

 • Regenval veroorzaakt afstroming schadelijke stoffen

 • Grote aanpassing op elektriciteitsnet

 • Opwekking kan niet allemaal verwerkt worden

Hoe kun je meedoen aan “Someren-Heide wordt groen”?

 

Het project OnzeBuurtwarmte Someren-Heide kan doorgaan wanneer in eerste instantie 1 op 3 woningbezitters de intentie uitspreken om deel te nemen aan OnzeBuurtwarmte Someren-Heide.

Hoe maak je je intentie kenbaar?
Vul hieronder je naam in als je, als inwoner van Someren-Heide het initiatief ondersteunt.

Goed om te weten!

Ondersteuning van het initiatief leidt niet tot een verplichting. Je ingevulde naam wordt alleen gebruikt voor de telling van geïnteresseerden.

Een verantwoorde keuze voor gezamenlijke duurzame warmte in je woning.

De energiecentrale van OnzeBuurtwarmte® Someren-Heide wordt aangelegd en geëxploiteerd door Renemar. Renemar heeft een bewezen reputatie en ervaring als exploitant van BioWarmte Installaties die warmte en stroom produceren door verbranding van biomassa.

 

 Wilt u liever persoonlijk contact? Stuur dan een email aan info@onzebuurtwarmte.nl of bel 0493 - 274 811.